ROUTE 1066 HUIS

Pad als verbinding tussen straat en water

ROUTE 1066 HUIS

Op een zelfbouwkavel in de nieuwbouwwijk Route 1066 aan de Amsterdamse Sloterweg wilden de opdrachtgevers een eengezinswoning realiseren.

Omdat de huizen er relatief dicht op elkaar staan, koos ik ervoor de woning op te splitsen in twee volumes – het geheel oogt daardoor minder massief. 

De volumes worden gescheiden door een pad dat de voor- en achtertuin verbindt. Het pad begint aan de straat, loopt door van binnen naar buiten – in dezelfde materialen, om als steiger aan het water te eindigen. Op deze manier ontstaan er drie doorzichten vanuit de straat naar het water: twee naast de woning en één erdoorheen.

PROJECTINFORMATIE

PLAATSAmsterdam
ADRESElla Fitzgeraldstraat
TYPENieuwbouw
STATUSSchetsontwerp
JAAR2015
OPDRACHTGEVERParticulier

PROJECTEN