NDSM GYMNASIUM

Griekse agora als uitgangspunt voor layout schoolgebouw

NDSM GYMNASIUM

Aan de noordoever van het IJ, op de voormalige NDSM werf – de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij – wil de gemeente Amsterdam haar vierde gymnasium gaan bouwen.

Drie volumes, het hoofdgebouw, onderbouw en bovenbouw, worden naast de bestaande hellingbaan geplaatst, die als fietsenstalling wordt gebruikt. De wat willekeurige compositie van de vier gebouwen herinnert aan de oude Griekse agora, als omsloten buitenplaats in de stad.

Het gymnasium, een school met nadruk op Grieks en Latijn, wordt nu een oase aan kennis in het industriële landschap. De agora, als samenkomstplek, dient nu als schoolplein. Deze wordt omringd door stoas en andere gebouwen, waar net als in de antieke Griekse wereld onderwezen wordt.

Om met de grote schaal te kunnen wedijveren – één van de kenmerken van de locatie – worden drie grote volumes naast de bestaande hellingbaan geplaatst, die van een afstand één groot volume lijken te vormen.

Het schoolplein, omgeven door zuilengalerijen, vormt het hart van de segregatie van openbaar naar privé: de publieke ruimten bevinden zich aan  het schoolplein, terwijl de klaslokalen zich zo ver mogelijk aan de buitenzijden van het gebouw bevinden.

De constructie is gebaseerd op een raster van 4,8 x 4,8 meter, ontleend aan de stelconplaten die als bestrating gebruikt worden en veelvuldig voorkomen in een industriële omgeving. De gebruikte gevelmaterialen – baksteen en stalen golfplaten – refereren aan de industriële omgeving. De gevelvlakindeling herinnert aan de industriële hallen: een vrije plaatsing van ramen in een vastgelegd kader.

PROJECTINFORMATIE
PLAATS Amsterdam
ADRES NDSM terrein
TYPE Afstudeerproject
JAAR 2008 – 2009

PROJECTEN